Obiteljsko nasilje - svakodnevni izazovi u praksi

 • Slika /vijesti/2019/obiteljsko/Okrugli stol VPS.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

11. 6. 2019.

Na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, 11. lipnja 2019., održan je okrugli stol na temu „Obiteljsko nasilje - svakodnevni izazovi u praksi“. Okruglom stolu prisustvovale su pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković te ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Osim stručnjaka te predstavnika nadležnih institucija, nazočili su i glavni ravnatelj policije Nikola Milina i načelnik Policijske akademije Dubravko Novak.

U svom izlaganju pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić istaknula je kako je ovaj okrugli stol dobar primjer ostvarivanja međuresorne suradnje među nadležnim institucijama. S time se složila i ministrica socijalne politike Nada Murganić, koja je pohvalila Nacionalni preventivni program „Lilly“ usmjeren upravo ka senzibiliziranju javnosti o važnosti prevencije nasilja nad ženama. 

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je kako je nasilje u obitelji i nad ženama jedna od najosjetljivijih, kompleksnih društvenih tema, koja je unazad nekoliko desetljeća iz sfere privatnosti stavljena u fokus odgovornosti države te cjelokupne društvene zajednice. Premda su napori još uvijek nedovoljni kako bi se crne brojke drastično smanjile, pozitivan je iskorak što je hrvatsko društvo, suradnjom nadležnih institucija, spremno pokazati kako neće tolerirati nijedan oblik nasilja.

Posljednjih desetak godina, udio ubojstava u obitelji, u prosjeku čini oko 47 posto ukupnog broja počinjenih ubojstava. Napori Ministarstva unutarnjih poslova pri suzbijanju nasilja očituju se svakodnevno, što se primarno vidi na usmjeravanju aktivnosti na edukaciju i stručno usavršavanje djelatnika te razvijanje maksimalno učinkovitog mehanizma prevencije.

Glavni cilj, s aspekta MUP-a, senzibiliziranje je policijskih službenika i službenica s jedne strane te s druge strane osvještavanje javnosti o važnosti pravilnog odgovora i reakcije društva na fenomen rodno uvjetovanog nasilja, kao i nužnosti prijavljivanja nasilja nadležnim državnim tijelima.

Ministarstvo unutarnjih poslova dugi niz godina zadržava kontinuitet ulaganja u poboljšanje i podizanje kvalitete rada policije po svim pitanjima vezanim uz obiteljsko nasilje, što uključuje i standardizirane programe edukacija iz područja podrške žrtvama kaznenih djela. Noviteti, uvedeni u posljednje vrijeme, odnose se na educiranje sudaca disciplinskog sudovanja u okviru Ministarstva na ovu temu te edukaciju rukovoditelja srednje razine, odnosno načelnika i pomoćnika načelnika policijskih postaja.

Ministar Božinović, s ponosom je izjavio, kako je već u prvih pet mjeseci ove godine na Policijskoj akademiji održano sedam temeljnih tečajeva za rad policijskih službenika, specijalistički tečaj za maloljetničku delikvenciju, seminar za stručno usavršavanje policijskih službenika za mladež, pet stručnih radionica za policijske službenike i pravosudne dužnosnike te edukacija za pripadnike operativne službe 112 koja je ključna za bolju komunikaciju s građanima.

Ministar Božinović naveo je kako je Ministarstvo unutarnjih poslova otvoreno za suradnju sa svih dionicima društva koji imaju iskustva u radu sa žrtvama nasilja te se bave pitanjima promicanja prava žena. Posebno je istaknuo značajnu ulogu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, čije preporuke policija upotrebljava u svom radu te ih koristi u daljnjem podizanju standarda policijskog postupanja.

Posljednji interval unaprjeđenja reakcije cjelokupnog društva inicirala je Vlada Republike Hrvatske potpisivanjem Sporazuma o međuresornoj suradnji u području sprječavanja i borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Zatim je uslijedilo donošenje Medijskog kodeksa - vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu upravo u organizaciji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te aktualiziranje aktivnosti vezanih uz novi Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, čemu je doprinos dala građanska inicijativa #Spasi me.

Ministar Božinović podsjetio je na on-line Kalendar nasilja o statistici obiteljskog nasilja, koji se svakodnevno ažurira brojem prijavljenih djela nasilja na razini policijskih uprava. Istaknuo je tri točke po kojima se vidi pomak ali i mjerljivi rezultati. Prvenstveno, radi se o uputi o prioritetnom prijavljivanju kaznenih djela, a ne prekršaja u slučajevima kad postoje elementi za oba djela, zatim o pridavanju pažnje problematici tzv. dvostrukog uhićenja, kao i uputa o obaveznoj provedbi pojedinačne procjene potreba žrtve i provedbi zaštitnih mjera.

Ovaj tjedan na sjednici Vlade Republike Hrvatske naći će se konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji, u kojem je predloženo da se nasilje u obitelji propiše kao nova teža povreda službene dužnosti s posljedičnim obaveznim udaljenjem policijskog službenika, kako bi se sačuvao kredibilitet institucije koja prva odgovara na takve neželjene dojave.

„Ministarstvo unutarnjih poslova unaprjeđuje svoj rad te želi dati puni doprinos onome što je cilj  Vlade i društva, a to je da se stvarno borimo i u najvećoj mogućoj mjeri iskorijenimo pošast koja nije samo hrvatska, a glavni cilj svima nam je nulta tolerancija prema nasilju“, zaključio je ministar Božinović.