Najava: Konferencija o Zakonu o kaznenom postupku

[VAŽNO] Konferencija se odgađa do daljnjega. Novi datum održavanja konferencije bit će objavljen na internetskim stranicama Centra za policijska istraživanja

Visoka policijska škola u Zagrebu i Centar za policijska istraživanja 22. listopada 2020. godine organiziraju znanstveno stručnu konferenciju na temu praktične primjene Zakona o kaznenom postupku. 
 
Cilj konferencije je unapređenje postupanja policijskih službenika u svakodnevnoj primjeni Zakona o kaznenom postupku.  
 
Aktivno sudjelujelovanje na konferenciji je moguće kroz izlaganja i pisanje radova. Radovi koji će se izlagati na konferenciji podliježu dvostrukoj anonimnoj recenziji i bit će objavljeni u časopisu Policija i sigurnost
 
Kontakt osoba za organizacijska i druga pitanja:
  • doc. dr. sc. Stjepan Gluščić
  • e-mail: sgluscic@fkz.hr
  • mobitel: +385 (0) 99 2680 729

Teme izlaganja s kratkim sažetkom potrebno je dostaviti do 15. srpnja 2020. godine, a radove do 1. listopada 2020. godine.

Radovi se pišu sukladno uputama za objavu radova u časopisu Policija i sigurnost