Pravni aspekti kriminalističkih istraživanja, policije i sigurnosti

Broj projekta u Strateškom programu Glavni istraživač Završeni projekti Projekti u tijeku i projekti čiji je završetak prolongiran Projekti koji trebaju započeti
9.3.1. doc. dr. sc. Stjepan Gluščić, Visoka policijska škola
 
Utjecaj izmjena i dopuna Zakona o kaznenom postupku na otkrivanje, razrješavanje i dokazivanje    
9.3.2. izv. prof. dr. sc. Željko Karas, Visoka policijska škola   Prestanak službe kao posljedica kaznenog progona od strane oštećenika  
9.3.3. Dalibor Franulović, MUP Povjerenstvo za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova    
9.3.4. Dalibor Franulović, MUP   Aktualna pitanja policijskog upravnog prava  
9.3.6. dr. sc. Marijan  Jozić, Visoka policijska škola Razlike između pripadnika interventne i specijalne policije u morfološkim i motoričkim obilježjima    
9.3.7. dr. sc. Hrvoje Filipović, Visoka policijska škola   Utjecaj presuda Europskog suda za ljudska prava na promjenu policijskog zakonodavstva i prakse