Kontakt

Centar za policijska istraživanja
Avenija Gojka Šuška 1, 10 000 Zagreb

Tel: 01 2426 304 
Fax: 01 2426 415

E-mail: cpi@fkz.hr

O centru

Istaknuto