Objavljeno izvješće o profesionalnom identitetu i integritetu budućih policijskih službenika

Slika /projekti/ilustracije/polaznici.jpg

U izvješću su sadržani rezultati deskriptivne analize podataka prikupljenih u prvoj fazi istraživanja

„Profesionalni identitet i integritet budućih policijskih službenika/ca i njihova socijalizacija u organizacijsku i profesionalnu kulturu policije“ naziv je deskriptivnog izvješća nastalog u sklopu istoimenog projekta Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću i Visoke policijske škole u Zagrebu.

Projekt se sastoji od tri faze, a glavni cilj istraživanja sastoji se u identifikaciji ključnih odrednica razvoja profesionalnog identiteta i integriteta policijskih službenika u Hrvatskoj kroz praćenje njihove socijalizacije u organizacijsku i profesionalnu kulturu policije od početka njihove prekvalifikacije za zanimanje policajac.

Prvi specifičan cilj ovoga istraživanja jest istražiti stavove budućih policijskih službenika koji se nalaze u procesu prekvalifikacije odraslih za zanimanje policajac o policijskom identitetu i integritetu. Drugi specifičan odnosi se na prepoznavanje komponenti važnih za socijalizaciju  policijskih službenika u organizacijsku i profesionalnu kulturu hrvatske policije.

Praktična vrijednost projekta ogleda se u dobivanju znanstveno utemeljenih podataka važnih za razumijevanje ključnih značajki novih policijskih kadrova, a koje su važne za uspješnu integraciju u policijski sustav, njihovu privrženost policijskoj organizaciji i profesionalno, etično postupanje utemeljeno na poštivanju ljudskih prava. Rezultati koji će se dobiti ovom istraživanjem bit će važni i u kontekstu definiranja kriterija za privlačenje novih kadrova te njihovo zadržavanje u policijskom sustavu.

Cijelo izvješće dostupno je na Profesionalni identitet i integritet budućih policijskih službenika/ca i njihova socijalizacija u organizacijsku i profesionalnu kulturu policije.

Pisane vijesti