VII. Istraživačke dane Visoke policijske škole u Zagrebu pratite online

Slika /konferencije/IDVPS/logo_za_web.jpg

Zbog epidemiološke situacije, konferencija će se po prvi put moći pratiti i online na Youtube kanalima Policijske akademije

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija "VII. Istraživački dani - Razumijevanje novih sigurnosnih izazova" održat će se u petak, 4. rujna u Policijskoj školi „Josip Jović“ na Policijskoj akademiji u Zagrebu.

Zbog epidemiološke situacije, konferencija će se po prvi put moći pratiti i online na Youtube kanalima Policijske akademije.
 
Za praćenje konferencije online potrebno je posjetiti Youtube kanale Policijske akademije, a poveznice za pristup će biti objavljene na web stranici Centra za policijska istraživanja nekoliko minuta prije početka konferencije.
 
Konferencija je posvećena sigurnosnim izazovima koji su prisutni na globalnoj razini, te će okupiti stručnjake različitih interdisciplinarnih područja koji se bave pojedinim aspektima sigurnosti kako bi se razmijenila mišljenja, praktična i znanstveno istraživačka iskustva, zauzela određena stajališta i u konačnici dobili odgovori na pitanja kako sada, ali i u budućnosti odgovoriti na nove sigurnosne izazove.

Prema programu konferencije otvorenje je u 9 sati, a nakon toga slijedi podjela u tri istovremene sekcije:
 
  • Prva sekcija: Razvoj i unaprjeđenje policijskog obrazovanja i važnost komparativnih i interdisciplinarnih perspektiva znanstvenih istraživanja u području sigurnosti
  • Druga sekcija: Nova dostignuća, nove tehnologije i nove metode u kriminalističkom istraživanju
  • Treća sekcija: Novi sigurnosni izazovi - pitanja i odgovori

Nakon pauze za kavu u 11.30 sati kreću još tri istovremene sekcije:
 
  • Četvrta sekcija: Istraživanja radikalizacije, terorizma i drugih velikih sigurnosnih prijetnji
  • Peta sekcija: Migranti kao žrtve i/ili počinitelji devijantnih ponašanja/ policija i zaštita ranjivih društvenih skupina
  • Šesta sekcija: Izazovi i perspektive međusektorske suradnje u području sigurnosti

VAŽNO!
Radi sprečavanja širenja zaraze novog koronavirusa (SARS-Cov-2), molimo sve izlagače i sudionike konferencije da se prilikom dolaska na Policijsku akademiju pridržavaju Uputa za sudionike.

Za sva pitanja obratite se na adresu elektroničke pošte: cpi@fkz.hr.  
 

Pisane vijesti

Dokumenti i linkovi