Ciljevi

Slika /O_centru/p.jpg
U skladu s općim strateškim ciljevima Visoke policijske škole pružati adekvatne odgovore na zahtjeve i izazove znanstveno-istraživačkih i stručnih aktivnosti te u tom smjeru razvijati i jačati ljudske i materijalne kapacitete.