Ustroj

Slika /O_centru/organigram.jpg
Centar za policijska istraživanja jedan je od dva centra koji djeluju u sklopu Visoke policijske škole. 

Centar obavlja poslove znanstveno-istraživačkog rada, a njegovim radom upravlja voditelj.