Drugi projekti u kojima sudjeluju nastavnici Visoke policijske škole

Naziv projekta Nositelj projekta Financijer Poveznica projekta Godina početka i završetka Broj nastavnika sa VPŠ koji sudjeluju u projektu Uloga nastavnika VPŠ na projektu
Croatian Judicial Cooperation in Criminal Matters in the EU and the Region: Heritage of the Past and Challenges of the Future (CoCoCrim)
 
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska zaklada za znanost (IP-2013-11-8282) Poveznica projekta 1. 3. 2015. – 28. 2. 2018. 2 suradnici
HRVATSKI MONITOR NASILJA - Istraživanje pojavnih oblika, uzroka i procesuiranja delinkventnog nasilja s fokusom na zaštiti posebno ranjivih skupina žrtava (CroViMo) Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ UIP-2017-05-8876) i Pravni fakultet u Zagrebu Poveznica projekta

Poveznica projekta na IRB
 
1. 3. 2018. –  28. 2. 2023. 2 suradnik
Razvoj suvremenog pravnog i osigurateljnog režima za hrvatske marine – unaprjeđenje konkurentnosti, sigurnosti, sigurnosne zaštite i zaštite morskog okoliša Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Jadranski zavod
 
Hrvatska zaklada za znanost (UIP-2013-11-3061) Poveznica projekta 2013. - 2019.
 
1 suradnik
Strengthening the connection between police and communities to maximise the safety and security of all citizens – UNITY
 
Police And Crime Commissioner for West Yorkshire Europska komisija (Horizon 2020 - 653729) Poveznica projekta 2015. - 2018. 1 voditelj
Preventing Radicalisation Online through the Proliferation of Harmonised ToolkitS – PROPHETS
 
Hochschule fur den Offentlichen Dienst in Bayern Europska komisija (Horizon 2020 - 786894) Poveznica projekta 2018. - 2021. 1 voditelj
 Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance) – IRIS zločini iz mržnje Hrvatski pravni centar, partneri: Ministarstvo unutarnjih poslova/Visoka policijska škola, Državno odvjetništvo, Visoki prekršajni sud, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Vrhovni sud i dr. Europska komisija (Horizon 2020 - RACI-AG-2017)   2019. - 2021. 2 suradnik
Policijske ovlasti zaustavljanja, legitimiranja i pregled osoba (Police Stops and Searches) Pravni i kriminološki fakultet u Bruxellesu  (Faculteit Recht en Criminologie, Vrije Universiteit Brussel) Europska komisija (COST - European Cooperation in Science and Technology -CA17102) Poveznica projekta 2018. - 2022. 2 1 nastavnik voditelj i član upravnog odbora, 1 nastavnik suradnik i član upravnog odbora
Victim Support Through Awareness Raising and networking – V-START Kuća ljudskih prava Zagreb u suradnji s partnerskim organizacijama COSPE – Suradnja za razvoj zemalja u nastajanju (Italija), ZARA – Građanska hrabrost i borba protiv rasizma (Austrija) i efms – Europski forum za migracijske studije (Njemačka) Europska komisija (JUST-AG-2016-07)   2017. - 2019. 1 suradnik
Povezanost biomehanike donjih ekstremiteta (s naglaskom na stopala) sa uspješnošću izvršavanja specifičnih zadataka gađanja vatrenim oružjem te tjelesnom pripremljenošću djelatnika MUP-a
 
Visoka policijska škola i Kineziološki fakultet; Sveučilišta  Zagrebu, uz suradnju Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic Visoka policijska škola i Kineziološki fakultet; Sveučilišta  Zagrebu   Projekt je započeo 2019., nastavio se u 2020. godini te je zbog pandemije COVID-19 i potresa u kojem su oštećeni objekti Policijske akademije privremeno prekinut. Završetak projekta nije definiran, već će ovisiti  mogućnostima nastavka projektnih aktivnosti. 2 istraživači
Formalna i neformalna socijalna kontrola u urbanim i ruralnim područjima u Hrvatskoj (empirijsko istraživanje)
 
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
 
    2017. - 2020. 1 suradnik
Policija u zajednici i uloga policije u prevenciji radikalizacije u Hrvatskoj i Sloveniji
 
Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta za varnosne vede Univerzea v Mariboru, uz suradnju Visoke policijske škole Ministarstvo znanosti i obrazovanja   2018. - 2020. 2 suradnici
The Legal Status and Protection of Internationally Displaced Persons, Refugees, Asylum Seekers and ‘Invisible’ Persons without IDs Pravni fakultet Sveučilišta u Nišu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zenici, Pravni fakultet Juistinijan I. Sveučilišta u Skopju, Pravni fakultet Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku Center for South East European Law School Network (P1-3522) Poveznica projekta

Poveznica projekta na IRB
2020. - 2021. 1 suradnik
Regulacija prostitucije u Hrvatskoj - PROREG Institut za društvena istraživanja Ivo Pilar Hrvatska zaklada za znanost (IP-2018-1-3878)  Poveznica projekta

Poveznica projekta na IRB
2019. - 2023. 1 suradnik
Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova RH Europska komisija temeljem REC (Rights, Equality and Citizenship) programa (JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940)  Poveznica projekta 2017./2019. 1 koordinator u projektu ispred Policijske akademije
 
Unaprjeđenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela (Victim-centered approach to improving support services)  – VICTATIS Hrvatski pravni centar Europska komisija (Program za pravosuđe Europske unije - 2014 - 2020, JUST-JACC-VICT-AG-2016) Poveznica projekta 2017./2019. 1 suradnik