Kriminologija, psihologija i druge discipline

Broj projekta u Strateškom programu Glavni istraživač Završeni projekti Projekti u tijeku i projekti čiji je završetak prolongiran Projekti koji trebaju započeti
9.5.1. doc. dr. sc. Joško Vukosav, Visoka policijska škola   Utjecaj psiholoških varijabli na uporabu sredstava prisile  
9.5.2. mr. sc. Renata Odeljan, Policijska škola “Josip Jović” Istraživanje seksualne viktimizacije    
9.5.4. doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš, Visoka policijska škola Mindfulness u policiji    
9.5.5. doc. dr. sc. Ivana Glavina Jelaš, Visoka policijska škola   Različiti programi tjelovježbe i mentalno zdravlje policijskih službenika