Novi znanstveno istraživački i stručni projekt na Visokoj policijskoj školi prema temama istraživanja

Broj novih projekata u Strateškom programu Glavni istraživač Završeni projekti Projekti u tijeku i projekti čiji je završetak prolongiran Projekti koji trebaju započeti

KRIMINALISTIKA (KRIM. TAKTIKA, KRIM. TEHNIKA I KRIM. METODIKE)
 
9.1.12. prof. dr. sc. Ksenija Butorac, Visoka policijska škola   Geografsko profiliranje počinitelja razbojništava na području grada Zagreba za 2018. godinu  
9.1.13. Ivica Kropek, Uprava kriminalističke policije
Mirjana Kondor-Langer, Visoka policijska škola
    Kaznena djela ubojstva: pregled stanja u Republici Hrvatskoj za period 1970. - 2020.
9.1.14. doc. dr. sc. Ante Orlović, Visoka policijska škola Fiskalni sustav i Fiskalni kriminalitet    
9.1.14. Silvija Pejaković Đipić, Visoka policijska škola Aspekti međunarodne policijske suradnje u borbi protiv transnacionalnog kriminaliteta
 
 
 
   

POSLOVI POLICIJE U ODORI
 
9.2.8. dr. sc. Krunoslav Borovec, Visoka policijska škola   Utjecaj raznih čimbenika na sigurnost cestovnog prometa  

PRAVNI ASPEKTI KRIM. ISTRAŽIVANJA, POLICIJE I SIGURNOSTI
 
9.3.8. Silvija Pejaković Đipić, Visoka policijska škola
 
  Primjena odredbi o nazočnosti dva svjedoka dokaznoj radnji pretrage doma sukladno članku 254. i članku 246. st. 3. ZKP-a  

UNUTARNJA SIGURNOST, UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
 
9.4.6. dr. sc. Krunoslav Borovec, Visoka policijska škola Utjecaj policijskog obrazovanja na promjene stavova o poželjnim vještinama policijskih službenika    
9.4.7. Krunoslav Borovec, Visoka policijska škola; Irena Cajner Mraović, Fakultet hrvatskih studija, vanjski suradnik   Profesionalni identitet i integritet budućih policijskih službenika/ca i njihova socijalizacija u organizacijsku i profesionalnu kulturu policije
Deskriptivno izvješće
 
9.4.8. Iva Balgač, Policijska akademija, vanjski suradnik Visoke policijske škole   Istraživanje o procjeni odnosa prema rodnim i manjinskim pitanjima polaznika Programa obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka  
9.4.9. Sanja Delač Fabris, PU istarska, vanjski suradnik Visoke policijske škole   Povezanost stresa izazvanog pandemijom COVID 19 s radom i postupanjem policijskih službenika   

KRIMINOLOGIJA, PSIHOLOGIJA I DRUGE DISCIPLINE
 
9.5.6. Sanja Delač Fabris, PU istarska, vanjski suradnik Visoke policijske škole Položaj žena u policiji iz policijske i građanske perspektive    
9.5.7. mr. sc. Davor Solomun, Visoka policijska škola   Istraživanje usklađenosti odnosa privatne sigurnosti i policije na tržištu sigurnosti Republike Hrvatske  
9.5.8. dr. sc. Marijan Jozić   Utjecaj motoričkog učenja na anksioznost i povezanost razine motoričkih sposobnosti s motoričkim znanjima